Loading...

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Charakteristika projektu a jeho soulad s cílem programu
Předmětem projektu je realizace energeticko-úsporných opatření v provozovně žadatele. Předkládaný projekt plní cíle výzvy programu Úspory energie na podporu snížení energetické náročnosti.

Specifikace předmětu projektu
Jak již bylo uvedeno výše, žadatel bude prostřednictvím realizace projektu řešit energetické úspory své podnikatelské činnosti opatřeními směřovanými do provozovny, kterou má žadatel ve svém vlastnictví viz Příloha č. 2. Realizace projektu navazuje na dosavadní investiční politiku žadatele zaměřenou na zkvalitnění výroby a nabízených služeb při zachování vysoké efektivity.

Opatření, která bude žadatel realizovat, jsou následující:
➢ Výměna technologie – laser.
➢ Zavedení energetického managementu.

 

PŘÍNOSY PROJEKTU PRO ŽADATELE
➢ Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance, kteří budou pracovat v objektu, díky zavedení energetického managementu.
➢ Opatření v podobě výměny technologie přispějí ke snížení nákladů na provoz.
➢ Dojde k úspoře energie v celkové výši 280,789 MWh/rok, tedy 1010,840 GJ/rok.

 

PŘÍNOSY PROJEKTU PRO REGION, STÁT
Tento projekt napomůže celkovému ekonomickému rozvoji regionu, neboť dojde k dalšímu rozvoji, upevnění stability a zvýšení povědomí o společnosti.
➢ Na úrovni regionu i celé ČR projekt přispěje ke snížení emisí CO2 a spotřeby zdrojů energie.

 

DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti podnikatelského prostředí a opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Předkládaný projekt do programu Úspory energie bude přispívat k naplňování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.
V rámci projektu bude realizována výměna technologie a zavedení energetického managementu. Tato opatření budou mít pozitivní dopad na životní prostředí. Dojde ke snížení spotřeby energie.
Realizace projektu bude mít vliv i na snížení CO2.

Podrobná specifikace projektu
Projekt je realizován za účelem snížení spotřeby energie. V rámci projektu dojde k výměně stávající technologie – laseru a k zavedení energetického managementu. Na uvedené opatření není potřeba stavební povolení. Vyjádření stavebního úřadu je Přílohou č. 3 tohoto Podnikatelského záměru.

 

VÝMĚNA TECHNOLOGIE
V rámci snížení energetické náročnosti dojde k výměně stávající laserové řezačky TruLaser 5060 s TruFlow 5000 Turbo (CO2) o příkonu 105,0 kVA, což s použitím účiníku 0,92 odpovídá 96,6 kW příkonu. Nově bude pořízen laserový řezací stroj s výkonem laseru 6 kW o příkonu 32 kW.
Laser s technologií CO2 má podstatné nižší účinnost a vyšší jmenovitý příkon než technologie pracující na bázi fiber. Vlivem velké spotřeby elektrické energie se podílí i na globálním znečištění emisemi CO2. Konstrukce rezonátoru vláknového laseru (fiber) je podstatně jednodušší než u systému CO2. To významně snižuje náklady na údržbu rezonátoru a optických částí.
Účinnost vláknového laseru je 3krát vyšší než CO2. Výkon laseru lze směrovat pomocí optického kabelu do řezné hlavy s téměř nulovými energetickými ztrátami. Pro startovací provoz, nejsou zapotřebí zahřívací režimy ani laserový plyn a stroj je připraven k použití bez zahřívacích prodlev. Tyto vlastnosti vláknového laseru významně snižují energetickou náročnost celého zařízení. Provozní náklady jsou v přímém srovnání až o 70 % nižší.
Uvažované roční průměrné využití původního laseru je 3 768 h/rok. Uvažované roční průměrné využití nového laseru je 2 600 h/rok.

GLOBÁLNÍ CÍL
Projekt bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.

Projekt

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR
VE SPOLEČNOSTI HERDING, TECHNIKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, SPOL. S R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.