Loading...

Príslušenstvo

Pod príslušenstvom sa rozumejú všetky doplnkové zariadenia, ktoré je možné k filtračnej jednotke pripojiť za účelom vyššieho komfortu obsluhy alebo k zlepšeniu jej funkcie alebo prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti. Jedná sa obvykle o zariadenie pre transport alebo skladovanie prachu, nadštandardné riadiace systémy, produkty zlepšujúce odlučivosť problematických prachov, ...

Pre ochranu pred požiarom alebo výbuchom používame hasiace zariadenia a membrány pre odľahčenie tlaku pri explózii.

U lepivých prachov je možné nasadiť tzv Precoating, ktorý v spojení s MultiCoaterem zaistí bezproblémovú prevádzku filtračného zariadenia.

Pre zákazníkov z odboru pneumatickej dopravy a manipulácie so sypkými látkami dodávame rôzne spekané výrobky zo spekaného polyetylénu (dosky, rúry a pod).

K doplnkovým dielom a príslušenstvo sa radí tiež rôzne regulačné orgány do sacieho a výdychového potrubia (klapky, tlmiče, výduchy, ...), zariadenia pre odsun prachu odlúčeného vo filtri (rotačné podávače, klapky, šnekové podávače, pneumatická doprava, vákuové klapky, ...) alebo elektronické systémy, umožňujúce variabilné ovládanie a diagnostiku filtračné jednotky (riadiaca jednotka MP12, SP16, ...).

Medzi ďalšie príslušenstvo sa potom radia systémy pre vyhrievanie výsypky alebo ventilového priestoru, druhý stupeň filtrácie, oplachovacie zariadenia, vibrátory a ďalší bohatý zoznam doplnkov.