Loading...

Spekané filtračné lamely Herding DELTA/DELTA2 do 70C

Popis

Základný korpus filtračných lamiel Herding DELTA aj Herding DELTA²  tvoria, rovnako ako u lamiel HSL, spekané zrná polyetylénu (PE). Čisto povrchovú filtráciu zaisťuje nanesená vrstva PTFE. Všetky povrchové úpravy filtračných lamiel Herding DELTA/DELTA² sú vykonané vo forme mechanicky česanej mikroporéznej vrstvy. Vďaka tejto úprave je minimalizované riziko zlepenie filtračného prvku vlastným prachom a zaistená dlhodobo stabilná tlaková strata.

Od filtračných lamiel typu HSL sa filtračné prvky Herding DELTA a Herding DELTA² odlišujú geometrickým usporiadaním filtračnej plochy (tvar priečneho prierezu). Okrem vynikajúcich filtračných vlastností, ktoré majú lamely Herding DELTA aj Herding DELTA² zhodné s lamelami HSL, vyznačujú sa tieto filtračné médiá ďalšími zaujímavými vlastnosťami:

  • Geometrický tvar prierezu filtračných lamiel Herding DELTA aj Herding DELTA² umožňuje nielen ich montáž z čistého alebo prašného priestoru, ale aj zvislú aj vodorovnú inštaláciu do filtračnej jednotky
  • Optimalizáciou vnútorného priestoru filtračných lamiel sa dosiahlo zníženie ich tlakové straty
  • Zvýšením počtu "ramien" u filtračného prvku Herding DELTA² bolo docielené zvýšenie jeho filtračnej plochy, pri zachovaní vonkajších rozmerov

Voľba vhodného typu filtračnej lamely závisí od druhu odsávaného procesu a jeho parametroch.

Výhody

  • Veľmi nízky úlet tuhých látok za filtrom (pod 0,1 mg/m3) umožňujúce vysokú výťaženosť vo vrátení produktu späť do procesu a vysoký stupeň ochrany personálu a životného prostredia
  • Dlhodobá životnosť filtračných lamiel iu abrazívnych či inak problematických prachov, čo znižuje náklady na údržbu a náhradné diely
  • Dlhodobo stabilný odsávacií výkon a prevádzková spoľahlivosť
  • Lamely je možné do filtračnej jednotky inštalovať vertikálne alebo horizontálne, čo prináša väčšiu variabilitu v konštrukcii filtračných skríň
  • Pri horizontálnej inštalácii je jednoduchý prístup k filtračným lamelám pomocou jednoduchých dverí na prednej strane filtru

špecifiká

Vďaka totožným vonkajším a upínacím rozmerom sú filtračné lamely Herding DELTA a Herding DELTA² kedykoľvek zameniteľné a filtračnú jednotku je možné bez nutnosti konštrukčných úprav prestavať z Herding DELTA na Herding  DELTA².