Loading...

Herding ALPHA-filtre do 450°C

Popis

 • Korpus filtračného prvku Herding ALPHA je tvorený anorganickým materiálom odolávajúcim vysokým teplotám. Tepelná odolnosť tohto filtračného prvku je 450C. Filtračný prvok Herding ALPHA vykazuje tiež výbornú chemickú odolnosť a to aj pri týchto veľmi vysokých teplotách
 • Základným konštrukčným prvkom systému Herding ALPHA je valcový filtračný element (filtračná sviečka), ktorá je pre dosiahnutie čisto povrchovej filtrácie, vybavená na povrchu ochrannou vrstvou z anorganického materiálu
 • Vhodnou voľbou základného materiálu sa dosiahla vysoká tepelná odolnosť filtračnej lamely. Prvky Herding ALPHA je možné dlhodobo prevádzkovať pri teplotách až 450C
 • Filtračné sviečky sú ukotvené v tzv "klastroch", čo sú upevňovacie nerezové rámy pre ľahšiu inštaláciu do filtračnej skrine
 • Tesnenie týchto klastrov je prevedené taktiež z anorganického materiálu.
 • Dokonalého zaistenie tesnosti klastrov je dosiahnuté pružinovým prítlačným systémom
 • Do filtračných jednotiek sa Herding ALPHA klastre montujú vertikálne

Výhody

 • Stabilný filtračný výkon pri nízkej tlakovej strate
 • Vynikajúca odlučivosť a dlhá životnosť
 • Čistenie filtračných prvkov štandardným tlakovým vzduchom (Puls-jet)
 • Odolnosť proti teplotám až 450C a to aj pri oxidačnej atmosfére
 • Spoľahlivosť pri nájazdoch a odstávkach technológie (rýchly prechod rosného bodu)
 • Nehorľavé, chemicky odolné základné filtračné teleso
 • Jednoduchá montáž a demontáž filtračného prvku
 • Kompaktná konštrukcia filtračnej skrine s možnostou prispôsobiť sa danému procesu

špecifiká

 • Filtrácia plynov vznikajúcich pri spracovaní biomasy.
 • Filtrácia spalín zo spaľovacích procesov.
 • Filtrácia splodín pri odsávaní elektrických pecí.
 • Odlučovanie mechanických častíc z horúcich plynov
 • Pneumatická doprava horúcich produktov (slinok, popolček, ...)