Loading...

Herding PHARMEX

Popis

Filtračná jednotka PHARMEX je konštruovaná tak, aby umožňovala bezpečné odsávanie výbušných prachov (až do max explozného tlaku 10 barov a do max KST = 250 bar. M / s), bez toho aby bolo nutné použitie doplnkových bezpečnostných prvkov.

Konštrukcia filtračnej skrine je zváraná s hladkým vnútorným povrchom. Vpravo dole je prašný priestor, so spekanými lamelami Herding ® a výsypkou, opatrenou vhodným vyprázdňovacím orgánom. V ľavej časti je čistý priestor, slúžiaci ako expanzný priestor. Ďalej je tu umiestnený druhý stupeň filtrácie a riadiaci systém.

výhody

  • Filtračné lamely Herding ®  v spojení s druhým stupňom filtrácie umožňujú dosiahnutie koncentrácie tuhých častíc vo výstupnom vzduchu pod 0,2 mg/m3.
  • Veľmi kompaktné riešenie nenáročné na zástavbové rozmery
  • Maximálne bezpečné zariadenia aj pre výbušné prachy

špecifiká

Odstránením potenciálnych zdrojov výbuchu bola dosiahnutá možnosť odsávať aj výbušné prachy bez nutných terciálnych opatrení (ex.membrána, zariadenia na potlačenie výbuchu, hasiace zariadenia, ...).

Zariadenie je možné vybaviť vodnými tryskami, ktoré vykonajú umytie filtračných prvkov pred ich výmenou a znižujú tak riziko kontaminácie obsluhy a okolia pri výmene lamiel.