Loading...

Herding MAXX

Popis

Filtračná jednotka Herding® MAXX ponúka prevádzkovateľovi všetky osvedčené výhody čistej povrchovej filtrácie pomocou spekaného lamelového filtru pre použitie u veľkých objemových prietokoch.

Veľké filtračné zariadenie Herding MAXX pracuje na princípe čistej povrchovej filtrácie pomocou  spekaného lamelového filtru a sú všeobecne vhodné k filtrácií poprípade  opätovného získania jemného, abrazívneho a adhézneho prachu nebo prachu náchylného k spekaniu.

Typová rada Herding MAXX je určená pre veľké separované množstvo produktu v objemových prietokoch až 1.000.000 m³/h.

Stavebnicový koncept umožňuje čo možno najúčinnejšie využitie priestoru pri doprave, ako i vysokú flexibilitu pri inštalácií zariadenia. Skrutkovaný konštrukčný koncept ponúka v závislosti na existujúcich podmienkach v mieste inštalácie rôzne alternatívy od základných komponentov až po veľké predmontované montážne celky. Oblasť použitia je výroba ocele, ťažba/úprava/doprava piesku a rudy a tiež recyklácia.

Ďalšiu oblasť použitia typovej rady Herding MAXX je možné nájsť v sklárskom priemysle, chémii, spracovaní kovov ale i v potravinárstve a napr. vo výrobe plastov.

Výhody

  • Horná časť veľkých filtračných zariadení môže byť ako priestor čistého plynu nebo ako jednoduchý poklop skrine s prístupom k priestoru čistého plynu. Pripojenie na potrubie čistého plynu sa realizuje cez jedno spojovacie miesto.
  • V strednej časti sa nachádza vstup surového plynu v jadre systému. Tiež potrubie surového plynu môže byť pripojené pomocou jedinej príruby. Systémy odrazového plechu na vstupe filtra sa stará o účinné hrubé odlúčenie, slúži k ochrane filtračných vložiek a zaisťuje optimálne prúdenie.
  • Separácia prachových frakcií sa prevádza cez patentované spekané lamelové filtre Herding®, ktoré umožňujú na základe tuhého telesa čistú povrchovú filtráciu. Osadenie filtračných vložiek je zo strany čistého plynu. Jednotka Jet-Pulse sa nachádza vo vnútri filtračného zariadenia tak, aby bola možná údržba a revízia celého odprašovacieho systému počas prevádzky bez vypnutia filtračného zariadenia.
  • Spodná časť filtračného zariadenia tvorí vyprázdňovacia násypka, ktorá môže byť vybavená podľa požiadaviek rôznymi nepretržitými výsypnými systémami.
  • V dôsledku významne nižších požiadaviek na žeriavy a lešenia je redukovaná doba inštalácie v porovnaní s bežnými filtračnými systémami až o 30%.

špecifiká

  • Voliteľný prístupný priestor čistého plynu
  • Konštrukčné vyrovnanie napätia filtračného zariadenia
  • Flexibilný výber vyprázdňovania prachu (neustále)
  • Vysoko kvalitný náter telesa filtra pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu