Loading...

Nadstavbové filtre na silá

Description

Nadstavbové filtračné jednotky na silá slúžia na odvetranie síl a bunkrov, určených pre skladovanie sypkých surovín (cement, obilie, popolček, ...).

Filtračné jednotky pre odsávanie síl sú koncipované ako robustné tlakovo-odolné valcové skrine v prevedení s odsávacím ventilátorom alebo bez neho. Horizontálne umiestnený deliaci plech slúži na upevnenie filtračných lamiel a tvorí predel medzi prašným a čistým priestorom.

V čistom priestore filtra je umiestnený regeneračný systém filtračných lamiel. Ak nie je filtračná jednotka vybavená odsávacím ventilátorom, odchádza prefiltrovaný vzduch otvorom medzi plášťom filtra a jeho vekom.

U tejto konštrukčné varianty sú filtračné lamely (HSL, DELTA alebo DELTA2) zavesené zvislo a môžu byť čiastočne zapustené do odsávaného sila. Pri zapustených filtračných lamelách sú filtračné prvky mechanicky podopierané špeciálnym hrebeňom, aby nedochádzalo k ich mechanickému namáhaniu.

Nadstavbové filtračné jednotky sa montujú na silo priamo alebo prostredníctvom prechodového dielu.

Nadstavbové filtračné jednotky sa vyrábajú aj v prevedení s obdĺžnikovým alebo štvorcovým prierezom.
 

Benefits

  • Filtračné lamely Herding ® svojou vysokou odlučivosťou chránia životné prostredie a zabraňujú stratám skladovaného produktu
  • Plne automatická prevádzka pri dlhej životnosti
  • Minimálne riziko pretrhnutia filtračného prvku vďaka pevnému filtračnému telesu
  • Dlhodobo úsporná prevádzka (nenáročné na obsluhu, žiadne pravidelné výmeny filtračných prvkov)

Specifics

Čiastočným zasunutím filtračných lamiel do odsávaného sila možno dosiahnuť minimálnej stavebnej výšky vlastného filtra.