Loading...

Filtračné jednotky Herding FLEX

Popis

Filtračné jednotky Herding FLEX tvoria modulovú radu kompaktných, priestorovo nenáročných a tvarovo flexibilných filtračných jednotiek. Možno z nich vytvoriť veľké filtračné zariadenia (až do výkonu 400 000m3 / h), ale aj mini-jednotky s výkonom okolo 3 000m3 / h. U vyšších odsávacích výkonov sa jednotky združujú do tzv modulov (viď. heslo Herding FLEX Modul).

Filtračné jednotky rady Herding FLEX sa osadzujú filtračnými lamelami typu HSL, Herding DELTA alebo Herding DELTA2. Lamely sa do týchto typov skríň montujú výhradne vertikálne.

Horný diel filtračnej jednotky je tvorený tlmiacou komorou ventilátora v ktorej sú umiestnené tlmiče hluku. Výstup čistého vzduchu sa uskutočňuje cez výstupnú prírubu alebo variantne cez výdychovú mriežku.

Stredný diel so vstupnou prírubou pre zaprášený vzduch obsahuje spekané filtračné lamely Herding ® a čistiaci systém pre regeneráciu filtračnej plochy tlakovým vzduchom (tzv. pulz-jet systém). Prevažná väčšina prvkov, vyžadujúcich obsluhu je umiestnená z prednej strany filtračnej jednotky, aby k nim bol zaistený ľahký prístup.

Spodný diel je opatrený vyprázdňovacím orgánom zvolených podľa prípadu nasadenia a želania užívateľa. Základná a najjednoduchšia forma spodného dielu je výsypka so zbernou nádobou. Firma Herding ® samozrejme vybavuje svoje filtračné jednotky aj rotačným bubnovým podávačom, tiažovou klapkou, šnekovým podávačom alebo inými zariadeniami pre manipuláciu s prachom.

Výhody

  • Spoločne s firmou Herding® možno nájsť zariadenie, ktoré je vo všetkých ohľadoch prispôsobené požiadavkám a zvyklostiam používateľa, pri maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky.
  • Zákazník získa potvrdenie o zhode zariadenia so smernicou ATEX ako aj záruku dlhodobej prevádzkovej spoľahlivosti.
  • Kompaktnosť filtračných jednotiek Herding FLEX umožňuje ich nasadenie aj pri nedostatku miesta (rekonštrukcia, staršie prevádzky, ...).

špecifiká

Filtračné jednotky môžu byť osadzované doplnkovými bezpečnostnými prvkami alebo dodatočnými zariadeniami, zvyšujúcimi ich bezpečnosť alebo komfort obsluhy.