Loading...

Filtračné jednotky (obecne o FJ ďalej sa delia…)

Popis

Všeobecne sa každá filtračná jednotka skladá z troch častí:

  • horný diel (dúchadlo alebo ventilátor v odhlučnenwj skrini)
  • stredný diel (vlastnú filtračnú jednotku osadenú spekanými lamelami Herding® a pulzným regeneračným systémom)
  • podný diel (výsypky osadené vhodným zariadením pre transport prachu)

Jednotlivé komponenty sa môžu, s ohľadom na technológiu, modifikovať, či môžu úplne chýbať.

Výhody

  • Optimálne vyriešenie daného problému, pretože zákazník získava od firmy Herding ® kompletný profesionálne navrhnutý systém a nemusí sám rokovať s jednotlivými dodávateľmi.
  • Zákazník sa stane užívateľom moderného filtračného systému, fungujúceho na princípe spekaných filtračných lamiel, ktorých pevné telo znemožní mechanické poškodenie a extrémne tak predlžuje životnosť filtračnej jednotky.
  • Vysoký stupeň filtrácie prináša užívateľovi značné úspory na vrátenom produktu a istotu v oblasti ekológie či ochrany zdravia pri práci.
  • Malé zástavbové rozmery umožňujú úsporu miesta, najmä v starších prevádzkach a umožňujú vykonávať efektívne rekonštrukcie starších typov filtrov.

špecifiká

Skrine filtračných jednotiek môžu byť navrhnuté špeciálne podľa potrieb prevádzkovateľa či výrobnej technológie. Konštrukcia jednotiek môže byť skrutkovaná alebo zváraná, pôdorys môže byť kruhový alebo obdĺžnikový, skriňa môže byť upravená podľa požiadaviek smernice ATEX.

V závislosti na odsávanej technológii a na povahe prachu (produktu) môžu byť nasadené rôzne špeciálne skonštruované zariadenia alebo jednoúčelové konštrukcie. Jedná sa napríklad o nerezové prevedenie filtračných skríň, pomocné servisné a obslužné plošiny či automatické dávkovanie precoatizačního prostriedku.