Loading...

Protipožiarne opatrenia

Popis

Jemné organické a kovové prachy v spojení s oxidačnou atmosférou môžu horieť!
Ako ďalší stupeň bezpečnostného opatrenia po "elimináciu zápalných zdrojov" alebo tam, kde nemožno primárne opatrenia uplatniť, je možné filtračnú jednotku osadiť detekčným a hasiacim systémom.

Filtračné zariadenie Herding ® osadené hasiacim systémom, ktorý tvoria tri základné komponenty:

Výhody

  • Detekčný systém
  • Riadiaci systém
  • Hasiace zariadenie

špecifiká

Hasiacim prostriedkom býva obvykle prášok, argón, dusík alebo oxid uhličitý. Systém detekcie je schopný vyslať alarm nielen integrovanému protipožiarnemu zariadenia, ale aj externému riadiacemu systému.