Loading...

Protiexplozívne opatrenia

Jemné organické a kovové prachy v spojení s oxidačnou atmosférou môžu byť výbušné!

Ako ďalší stupeň bezpečnostného opatrenia po "elimináciu zápalných zdrojov" alebo tam, kde nemožno primárne opatrenia uplatniť, je možné filtračnú jednotku upraviť použitím dodatočných konštrukčných Protiexplozívnych opatrení.

Filtračné zariadenie Herding ® vybavené protiexploznymi prvkami môže obsahovať zariadenie na uvoľnenie tlaku pri explózii alebo zariadenia na potlačenie explózie.

Ďalším doplnením ochrany proti účinkom explózie môže byť tlakovo odolné prevedenie skrine filtračnej jednotky.

Posledným doplnkom systému je potom zariadenie pre zamedzenie šírenia explózie do ďalších priestorov alebo na ďalšie aparáty

Tlaková odolnosť filtračných jednotiek Herding ® je preukázaná výpočtom, tlakovou vodnou skúškou a praktickým pokusom, kedy bola jedna jednotka podrobená výbuchu a boli posudzované jeho následky.