Loading...

Eliminácia vzniku zdroja vznietenia

Popis

Pri analýze reálnej možnosti vzniku zdroja zápalu je potrebné zohľadniť nasledujúce možné zdroje:

  • Zdroje, pochádzajúci z vnútorného priestoru filtračnej jednotky
  • Zdroje, pochádzajúce z vlastností prachu
  • Zdroje, pochádzajúce z vonkajšieho priestoru (mimo filtračnú jednotku)

Výhody

Filtračné zariadenie Herding ® saospekanými filtračnými lamelami, elektrickým vyrovnaním potenciálu, opatrené práškovou farbou s elektrickou prieraznosťou pod 4kV a zodpovedajúcim typom filtračných lamiel nepredstavuje z hľadiska možnosti vzniku zápalu žiadne nebezpečenstvo.

Špeciálny keramický predodlučovač Herding ® zamedzuje vniknutiu zápalného zdroja zvonku do filtračnej jednotky.

Kontinuálne odsun prachu a organizačné zabezpečenie minimálneho množstva odlúčeného prachu vo filtračnej skrini zabezpečuje dostatočné opatrenia aby nemohlo dôjsť k samovznieteniu prachu vo výsypke alebo zhromažďovacom zariadení.

špecifiká

Filtračné lamely Herding ® sú vyrábané ako v antistatickom prevedení tak aj vo variante, ktorú nemožno nabiť statickou elektrinou.