Loading...

Eliminácia vzniku explozívnej atmosféry

Popis

Vnútri prašného priestoru filtračných jednotiek Herding ® môže vplyvom vysokej koncentrácie a zvíreniu prachu dôjsť, ak je odsávaný prach horľavý, k vzniku explozívnej atmosféry. Filtračné lamely Herding ® pôsobia ako rozhranie, zabraňujúce rozšíreniu explozívnej atmosféry do čistého priestoru. Vďaka nízkej koncentrácii prachu v priestoroch za filtračným prvkom tu nemôže vplyvom prachu vzniknúť explozívna atmosféra a je tu teda zóna 0.

Výhody

Zariadenia a technológie umiestnené za filtračnými jednotkami Herding ® môžu byť v prevedení do nevýbušného prostredia, pretože spekané filtračné lamely Herding ® zamedzujú ďalšie šírenie výbušnej atmosféry. To prináša užívateľovi cenovú úsporu za špeciálne nevýbušné prevedenie týchto zariadení.

špecifiká

Pôsobenie filtračných lamiel Herding ® ako rozhranie, zabraňujúce rozšíreniu explozívnej atmosféry je popísané v norme VDI 2263, list 6 a 6.1.