Loading...

Bezpečnostná technika

Uplatňuje sa u horľavých alebo výbušných prachov, ktoré vo forme uloženej vrstvy alebo zvírenej zmesi so vzduchom môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.

Firma Herding® má s touto oblasťou techniky dlhodobé pozitívne skúsenosti. Pracovníci našej materskej firmy sú odborníkmi na riešenie týchto problémov a zákazník tak má zaručenú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť nami dodávaného zariadenia. Všetky konštrukčné úpravy a prijaté opatrenia zodpovedajú predpisom Európskej únie a sú v súlade s normami VDI, VDMA a GDV. V prípade záujmu zabezpečujeme aj zistenie konkrétnych materiálovo-bezpečnostných vlastností zákazníkom dodaného prachu.

Školenia, prednášky a semináre zaisťuje firma Herding ® v tomto rozsahu:

  • Interné a externé školenia alebo workshopy na tému ATEX
  • Stanovenie zón a vnútorného prostredia
  • Analýzu reálne možných zdrojov zápalu
  • Bezpečnostné posúdenie strojov a zariadení