Loading...

Odsávanie (obecne – úvod)

Filtračné jednotky Herding® zaisťujú čisté pracovné prostredie pre osoby aj technologické zariadenia. Pomáhajú firmám chrániť životné prostredie a umožňujú vracať odlúčený produkt späť do výrobného procesu. Výstupná čistota filtrovaného vzduchu je tak dokonalá, že sa dá spravidla prefiltrovaný vzduch vracať späť do výrobných priestorov – úspora na kúrenie v zimnom období.

Firma Herding® disponuje vlastnou výrobou, kde vznikajú ako štandardné tak i špeciálne filtračné jednotky a zariadenia. Súčasťou výrobného programu sú filtračné jednotky pre bežné teploty, aj vysokoteplotné filtre schopné pracovať pri teplotách až 450 °C. Naše filtre sú konštruované tak, aby odolali vysokému podtlaku alebo naopak pretlaku (až 10 bar), takže je možné ich zaradiť priamo do výrobnej technológie ako tzv. „procesné filtre“.

Naše systémové riešenie „na kľúč“ zahrňujú služby od vyriešenia kompletného odsávacieho systému až po pohodlný odsun odpraškov do miesta určeného zákazníkom, vrátane prípadnej manipulácie s nimi, bez rizika kontaminácie. Plne automatická prevádzka nami dodávaných riešení umožňuje ich dlouhodobý spolahlivý chod a extrémne dlhú životnosť.

Medzi naše produkty patria aj filtračné jednotky vyhovujúce európskej smernici ATEX, použiteľné pre horlavé a výbušné prachy. Zákazník získa zariadenie na velmi vysokej bezpečnostnej úrovni a to aj pri odsávání problematických produktov. Obracať se na nás teda môžu aj firmy, ktorých produkty sú problematické alebo inak nebezpečné.

Výrobnú radu filtračných jednotiek doplňuje bohaté príslušenstvo napr. tzv. precoatizér, ktorý predlžuje životnosť filtračných lamiel, znižuje horlavosť filtrovaného prachu a umožňuje filtrovať aj velm lepivé prachy.

Zákazníci, ktorý nemajú dostatok informácií o svojom prachu od nás môžu získať odborný posudok, vydaný na základe odebranej vzorky. U realizácií so zvýšeným rizikom zalepovania alebo u menej obvyklých prachov sme schopní piamo u zákazníka inštalovať skúšobnú filtračnú jednotku. Informácie z tejto poloprevádkovej skúšky nám potom umožňujú optimáluí volbu parametrov skutočnej filtračnej jednotky.

Do odborných činností firmy Herding® patrí okrem iného záručný a pozáručný servis, projekčná činnosť a poradenstvo.