Loading...

O spoločnosti

O spoločnosti predstavuje v obore filtrácie po dobu viac ako 15 rokov známku prevádzkovej spolahlivosti, technickej výkonnosti, kvality a spolahlivých služeb. Kvalita je dôležitým znakom všetkých našich produktov. Filozofia firmy HERDING® je zameraná na neustále zlepšovanie, špičkovú kvalitu a dokonalé služby zákazníkom.

Hlavnou zásadou našej spoločnosti je „Riešme problém zákazníka komplexne“. Firma HERDING® disponuje vlastnou výrobou a dokáže se pružne přizpôsobiť požiadavkam zákazníkov.

V následujúcich odstavcoch by sme Vás radi zoznámili so sortimentom našich výrobkov a pokúsili se Vám priblížiť, v čom sú naše filtračné zariadenia prínosem pre užívateľov a aké výhody ich zaobstaranie prináša.

Ideou „čistá produktivita“ v našom logu myslíme dôslednosť, profesionalitu a ústretovosť pri realizácii zakáziek.