Loading...

Servis

Společnost Herding®, Technika životního prostředí spol. s r.o. nabízí komplexní servisní služby počínaje uvedením do provozu a pozáručním servisem konče.

Pozáruční servis

Vycházíme z předpokladu, že ne všichni naši zákazníci mají k dispozici vyškolený servisní personál. Pozáruční servis je jedna z forem jak zajistit řádný dohled nad chodem filtrační jednotky při minimalizaci vynaložených nákladů. Je třeba mít na mysli, že včasný servis a důsledná údržba zaručují nejenom spolehlivý chod zařízení, ale mohou Vám ušetřit finance prodloužením životnosti filtrační náplně!

Náš servisní technik Vám pomůže vyladit chod filtru a náklady na servisní zásah se Vám mnohonásobně vrátí v provozních nákladech!

Zákazníkům doporučujeme uzavřít výhodnou rámcovou servisní smlouvu.