Loading...

Systémová řešení

Popis produktu

Systémová řešení zahrnují zachycení prachu na místě jeho vývinu, doprava prachu do filtrační jednotky, odloučení prachu z nosné vzdušiny a bezpečné odsunutí prachu z filtrační skříně na určené místo. Systém zahrnuje následující moduly:

  • odsávací zákryty s odtahovým potrubím a kontrolními prvky
  • filtrační jednotku s případným příslušenstvím
  • zařízení pro odsun odprašků
  • řídící jednotku

V závislosti na odsávané technologii a na povaze prachu (produktu) mohou být nasazena různá speciálně zkonstruovaná zařízení nebo jednoúčelové konstrukce. Jedná se například o nerezové provedení filtrační skříně, pomocné servisní a obslužné plošiny či automatické dávkování precoatizačního prostředku.

Výhody pro zákazníka

  • Optimální řešení problému - neboť během všech fází realizace zůstává firma Herding® jediným komunikačním partnerem. Řešíme se zákazníkem celý odsávací systém počínaje návrhem zákrytů, projektem odtahového potrubí až po dimenzování vlastní filtrační jednotky a případných pomocných nebo doplňkových zařízení
  • Eliminaci některých problematických vlastností odsávaného prachu - protože firma Herding® navrhuje všechny komponenty systému s ohledem na filtrovaný materiál a má vhodné technologie na potlačení těchto negativních vlivů (např. lepivost, obraze, toxicita, hořlavost, výbušnost,…)
  • Minimalizaci rizika kontaminace – a to i při odsávání toxických nebo mutagenních prachů, což přináší minimální nároky na obsluhu systému a pro obsluhu bezpečnou manipulaci s problematickými odprašky

Zvláštnosti

V závislosti na typu odsávaného prachu je možné snížit riziko proděravění konstrukčních částí systému pomocí speciální povrchové úpravy nebo zajistit dlouhodobě spolehlivou filtraci i u silně lepivých či aglomerujících prachů.

Takto navržené a dodané odsávací systémy jsou prověřeny z hlediska provozní bezpečnosti a vyhovují platným evropským normám.