Loading...

Příslušenství

Pod příslušenstvím se rozumí veškerá doplňková zařízení, která je možno k filtrační jednotce připojit za účelem vyššího komfortu obsluhy nebo ke zlepšení její funkce či provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Jedná se obvykle o zařízení pro transport či skladování odprašků, nadstandardní řídící systémy, produkty zlepšující odlučivost problematických prachů,…

Pro ochranu před požárem nebo výbuchem používáme hasicí zařízení a membrány pro odlehčení tlaku při explozi.

U lepivých prachů je možné nasadit tzv. Precoating, který ve spojení s MultiCoaterem zajistí bezproblémový provoz filtračního zařízení.

Pro zákazníky z oboru pneumatické dopravy a manipulace se sypkými látkami dodáváme různé slinuté výrobky ze slinutého polyetylénu (desky, roury apod.).

K doplňkovým dílům a příslušenství se řadí také různé regulační orgány do sacího a výdechového potrubí (klapky, tlumiče, výdechy,…), zařízení pro odsun prachu odloučeného ve filtru (rotační podavače, klapky, šnekové podavače, pneumatická doprava, vakuové klapky,…) nebo elektronické systémy, umožňující variabilní ovládání a diagnostiku filtrační jednotky (řídící jednotka MP12, SP16,…).

Mezi další příslušenství se pak řadí systémy pro vyhřívání výsypky nebo ventilového prostoru, druhý stupeň filtrace, oplachovací zařízení, vibrátory a další bohatý výčet doplňků.