Loading...

Herding PHARMEX

Popis produktu

Filtrační jednotka PHARMEX je konstruována tak, aby umožňovala bezpečné odsávání výbušných prachů (až do max. explozního tlaku 10 barů a do max. Kst= 250 bar . m/s), aniž by bylo nutné použití doplňkových bezpečnostních prvků.

Konstrukce filtrační skříně je svařovaná s hladkým vnitřním povrchem. Vpravo dole je prašný prostor, se slinutými lamelami Herding® a výsypkou, opatřenou vhodným vyprazdňovacím orgánem. V levé části je čistý prostor, sloužící jako expanzní prostor. Dále je zde umístěn druhý stupeň filtrace a řídící systém.

Výhody pro zákazníka

  • Filtrační lamely Herding® ve spojení s druhým stupněm filtrace umožňují dosažení koncentrace tuhých částic ve výstupním vzduchu pod 0,2 mg/m3.
  • Velmi kompaktní řešení nenáročné na zástavbové rozměry
  • Maximálně bezpečné zařízení i pro výbušné prachy

Zvláštnosti

Odstraněním potenciálních zdrojů výbuchu bylo dosaženo možnosti odsávat i výbušné prachy bez nutných terciálních opatření (ex.membrána, zařízení na potlačení výbuchu, hasící zařízení,…).

Zařízení lze vybavit vodními tryskami, které provedou omytí filtračních prvků před jejich výměnou a snižují tak riziko kontaminace obsluhy a okolí při výměně lamel.