Loading...

Herding MAXX

popis produktu

Filtrační jednotky Herding® MAXX nabízejí provozovateli veškeré osvědčené výhody čisté povrchové filtrace pomocí slinutého lamelového filtru pro použití u velkých objemových průtoků.

Velká filtrační zařízení Herding MAXX pracují na principu čisté povrchové filtrace pomocí  slinutého lamelového filtru a jsou obecně vhodná k filtraci eventuálně opětného získání jemného, abrazivního a adhezního prachu nebo prachu náchylného ke spékání.

Typová řada Herding MAXX je určena pro velká separovaná množství produktu v objemových průtocích až po 1.000.000 m³/h.

Stavebnicový koncept umožňuje co možná nejúčinnější využití prostoru při dopravě a přísunu, jakož i vysokou flexibilitu při instalaci zařízení. Šroubovaný konstrukční koncept nabízí v závislosti na existujících podmínkách v místě instalace různé alternativy od základních komponentů až po velké předmontované montážní celky. Oblasti použití jsou výroba oceli, těžba/úprava/doprava písku a rudy a také recyklace.

Další oblasti použití typové řady Herding MAXX Baureihe lze nalézt ve sklářském průmyslu, chemii, zpracování kovů, potravinářství a např. ve výrobě plastů.

výhody pro zákazníka

 • Horní část velkých filtračních zařízení může být provedena buď jako jak přístupný prostor čistého plynu nebo jako jednoduché víko skříně s přístupem k prostoru čistého plynu. Připojení k potrubí čistého plynu se provádí přes jediné spojovací místo.
 • Ve střední části se nachází vstup surového plynu v jádru systému. Také potrubí surového plynu může být připojeno pomocí pouze jedné příruby. Systémy odrazového plechu na vstupu filtru se starají o účinné hrubé odloučení, slouží k ochraně filtračních vložek a zajišťují optimální proudění.
 • Separace prachových frakcí se provádí přes patentované slinuté lamelové filtry Herding®, které umožňují na základě tuhého tělesa čistou povrchovou filtraci. Osazení filtračních vložek se provádí ze strany čistého plynu. Jednotka Jet-Pulse se nachází vně na filtračním zařízení tak, aby byla možná údržba a revize celého odprašovacího systému během provozu bez vypnutí filtračního zařízení.
 • Spodní část filtračního zařízení tvoří vyprazdňovací násypka, která může být vybavena podle požadavku různými nepřetržitými výsypnými systémy.
 • V důsledku významně nižších požadavků na jeřáby a lešení je redukována doba instalace v porovnání s běžnými filtračními systémy až o 30%.

zvláštnosti

   • Volitelný přístupný prostor čistého plynu
   • Konstrukční vyrovnání napětí filtračního zařízení
   • Flexibilní výběr vyprazdňování prachu (nepřetržité)
   • Vysoce kvalitní nátěr tělesa filtru pro vnitřní a venkovní instalaci