Loading...

Herding FLEXTOP80

Popis produktu

Nástavbové filtrační jednotky na sila slouží k odvětrání sil a bunkrů, určených pro skladování sypkých surovin (cement, obilí, popílek,…).

Filtrační jednotky pro odsávání sil jsou koncipovány jako robustní tlakově-odolné válcové skříně v provedení s odsávacím ventilátorem nebo bez něj. Horizontálně umístěný dělící plech slouží k upevnění filtračních lamel a tvoří předěl mezi prašným a čistým prostorem.

V čistém prostoru filtru je umístěn regenerační systém filtračních lamel. Není-li filtrační jednotka vybavena odsávacím ventilátorem, odchází přefiltrovaný vzduch otvorem mezi pláštěm filtru a jeho víkem.

U této konstrukční varianty jsou filtrační lamely (HSL, DELTA nebo DELTA2) zavěšeny svisle a mohou být částečně zapuštěny do odsávaného sila. Při zapuštěných filtračních lamelách jsou filtrační prvky mechanicky podpírány speciálním hřebenem, aby nedocházelo k jejich mechanickému namáhání.

Nástavbové filtrační jednotky se montují na silo přímo nebo prostřednictvím přechodového dílu.

Nástavbové filtrační jednotky se vyrábějí i v provedení s obdélníkovým nebo čtvercovým průřezem.

Výhody pro zákazníka

  • Filtrační lamely Herding®svojí vysokou odlučivostí chrání životní prostředí a zabraňují ztrátám skladovaného produktu
  • Plně automatický provoz při dlouhé životnosti
  • Minimální riziko protržení filtračního prvku díky pevnému filtračnímu tělesu
  • Dlouhodobě úsporný provoz (nenáročné na obsluhu, žádné pravidelné výměny filtračních prvků)

Zvláštnosti

Částečným zasunutím filtračních lamel do odsávaného sila lze dosáhnout minimální stavební výšky vlastního filtru.