Loading...

Filtrační jednotky Herding FLEX

Herding® FLEX slučuje veškeré  výhody čisté povrchové filtrace pomocí slinutých lamelových filtrů Herding® v jedné extrémně flexibilní a kompaktní typové řadě filtračního zařízení. Výkonnost dosahuje přibližně 500 m³/h až do několika 100.000 m³/h ve stavebnicovém provedení.

Filtrační zařízení typové řady FLEX jsou obecně vybavena vertikálně zabudovanými slinutými lamelovými filtry. V závislosti na požadavcích jsou použity filtrační prvky Herding® DELTA, DELTA² nebo HSL. Bezpečnost zařízení a provedení podle platných směrnic ATEX bude v případě potřeby odsouhlaseno s provozovatelem zařízení.

Horní část filtrační jednotky se skládá buď z integrované ventilátorové jednotky, nebo je u externích filtrů provedena jako jednoduché víko skříně.

Ve střední části filtračního zařízení se nachází slinuté lamelové filtry jako hlavní centrální část, rozhraní ke vstupu surového plynu a integrované čištění Jet-Pulse s přívodní nádrží a integrálním elektromagnetickým ventilem. Veškeré komponenty nezbytné k údržbě jsou jednoduše přístupné z přední strany.

Spodní zakončení zařízení je tvořeno výpustí prachu. Může být navrženo podle specifického  použití a podle požadavků zákazníka. Ve své nejjednodušší podobě se skládá z vyprazdňovací výsypky se sběrnou nádrží prachu. Je zde však také možnost přizpůsobit turniketové uzávěry, dopravní šneky, systémy ventilů, pneumatické systémy vyprazdňování nebo vyprazdňovací systémy upravené podle přání zákazníka.

Výhody pro zákazníka:

 • Konstantní provozní podmínky prostřednictvím povrchové filtrace
 • Vysoce efektivní systém čištění s nízkou a energeticky úspornou spotřebou tlakového vzduchu
 • Provedení skříně v normální oceli a ušlechtilé oceli
 • Dveře údržby jako posunovací zařízení s mimořádně stabilním vyztužením - žádný výstup prachu
 • Oddělený prostor ventilu ke kontrole odprašovacího systému během provozu
 • Provedení vypouštění prachu specifické pro projekt
 • Vedení proudu za účelem optimalizace energie, efektivní předběžná separace a sedimentace
 • Dostupnost k veškerým důležitým komponentům z přední strany
 • V důsledku modulárního provedení může být provozní průtoková rychlost několik 100.000 m³/h
 • Filtrační média Herding® DELTA, DELTA², HSL jsou k dispozici v nenabíjecím nebo antistatickém provedení
 • Konstrukční vyrovnávání potenciálu filtračního zařízení
 • Konstrukční ochrana proti výbuchu pomocí uvolnění tlaku // potlačení výbuchu
 • Systémy požární ochrany jako ochrana objektu
 • Integrované systémy předběžné separace
 • Herding MULTICOATER pro lepivé produkty
 • Mikroprocesorové řízení Herding® MP 12 nebo ovládací systémy specifické pro projekt
 • Vyprazdňovací systémy // systémy požární ochrany // systémy předběžné separace upravené podle přání zákazníka
 • FirstRinse pro přípravu výměny filtru bez kontaminace

Filtrační jednotky mohou být osazovány doplňkovými bezpečnostními prvky nebo dodatečnými zařízeními, zvyšujícími jejich bezpečnost nebo komfort obsluhy.