Loading...

Herding COMP

popis produktu

Konstrukční řada Herding COMP je kompaktní na prostor nenáročnou výrobní řadou filtračních jednotek pro malé odsávací výkony (do 6 000 m3/h). Stejně jako i ostatní jednotky Herding®, jsou i skříně Herding COMP vyrobeny jako robustní šroubované konstrukce, vhodné pro průmyslové použití.

 Nosný rošt je v těchto jednotkách instalován vertikálně a odděluje prostor určený pro čistý přefiltrovaný vzduch od prašného prostoru.

 K nosnému roštu jsou upevněny filtrační lamely a to v horizontální poloze. Podle konkrétního typu jednotky obsahuje skříň jedno nebo dvě patra filtračních lamel.

 V čistém prostoru je umístěn systém regenerace filtračních lamel tlakovým vzduchem (tzv. puls-jet). Čistý prostor je přístupný přes servisní dveře, ve kterých bývá integrován elektrický rozvaděč s řídící jednotkou.

Spodní díl filtru může být vybaven precoatizérem, předodlučovačem jisker, hasícím zařízením nebo pneumatickým odsunem odprašků.

výhody pro zákazníka

  • Velmi kompaktní na prostor nenáročné filtrační zařízení
  • Plně automatický provoz
  • Jednoduchá a pohodlná obsluha z přední strany filtrační jednotky

zvláštnosti

Filtrační jednotky mohou být osazeny lamelami Herding DELTA nebo Herding DELTA2. Precoatizační zařízení i předodlučovač jisker jsou integrovány v tělese filtru.