Loading...

Filtrační zařízení

Popis produktu

Obecně se každá filtrační jednotka skládá ze tří částí:

  • horní díl (dmychadlo nebo ventilátor v odhlučněné skříni)
  • střední díl (vlastní filtrační jednotku osazenou slinutými lamelami Herding®a pulsním regeneračním systémem)
  • spodní díl (výsypku osazenou vhodným zařízením pro transport odprašků)

Jednotlivé komponenty se mohou, s ohledem na odsávanou technologii, modifikovat, či mohou zcela chybět. 

Výhody pro zákazníka

  • Optimální vyřešení daného problému, protože zákazník získává od firmy Herding® kompletní profesionálně navržený systém a nemusí sám jednat s jednotlivými dodavateli.
  • Zákazník se stane uživatelem moderního filtračního systému, fungujícího na principu slinutých filtračních lamel, jejichž pevné tělo znemožní mechanické poškození a extrémně tak prodlužuje životnost filtrační jednotky.
  • Vysoký stupeň filtrace přináší uživateli značné úspory na vráceném produktu a jistotu v oblasti ekologie či ochrany zdraví při práci.
  • Malé zástavbové rozměry umožňují úsporu místa, zejména ve starších provozech a umožňují provádět efektivní rekonstrukce starších typů filtrů.

Zvláštnosti

Skříně filtračních jednotek mohou být navrženy speciálně dle potřeb provozovatele či výrobní technologie. Konstrukce jednotek může být šroubovaná nebo svařovaná, půdorys může být kruhový nebo obdélníkový, skříň může být upravena dle požadavků směrnice ATEX.

V závislosti na odsávané technologii a na povaze prachu (produktu) mohou být nasazena různá speciálně zkonstruovaná zařízení nebo jednoúčelové konstrukce. Jedná se například o nerezové provedení filtrační skříně, pomocné servisní a obslužné plošiny či automatické dávkování precoatizačního prostředku.