Loading...

Slinuté filtrační lamely HSL-C do 100°C

Popis produktu

Korpus filtrační lamely HSL-C je celosvětově patentován a tvoří ho slinutá zrna termicky stabilizovaného polyetylénu. Pro dosažení čistě povrchové filtrace je na lamelu nanesena vrstva PTFE. Povrchové úpravy filtračních lamel jsou provedeny ve formě mechanicky nanesené mikroporézní vrstvy. Díky této úpravě je minimalizováno riziko zalepování filtračního prvku vlastním prachem a zajištěna dlouhodobě stabilní tlaková ztráta díky čistě povrchové filtraci.

  • Standardně je povrchová ochranná vrstva tvořena materiálem PTFE a ve spojení s materiálem základního tělesa (PE) vzniká filtrační prvek s výbornou chemicko odolností

  • Termickou stabilizací základního materiálu (PE) bylo dosaženo vysoké tepelné odolnosti filtrační lamely. Prvky HSL-C je možné dlouhodobě provozovat při teplotách 100C a krátkodobě dokonce na 110C.

  • Filtrační lamely s vyšší teplotní odolností nesou označení C.

  • Všechny ostatní vlastnosti zůstávají zachovány a shodují se s parametry standardních lamel HSL.

Filtrační slinuté lamely HSL-C jsou vyráběny také v antistatickém provedení. Součástí dodávky lamel je i příslušný certifikát, potvrzující tuto jejich vlastnost.

Výhody pro zákazníka

  • Velmi nízký úlet tuhých látek za filtrem (pod 0,1 mg/m3) umožňující vysokou výtěžnost ve vracení produktu zpět do procesu a vysoký stupeň ochrany personálu a životního prostředí.

  • Dlouhodobou životnost filtračních lamel i u abrazivních či jinak problematických prachů, což snižuje náklady na údržbu a náhradní díly.

  • Dlouhodobě stabilní odsávací výkon a provozní spolehlivost.

Zvláštnosti

Promyšlená materiálová kombinace základního tělesa přináší uživateli nejenom vynikající filtrační vlastnosti ale i spoustu dalších výhod, mezi které /v závislosti na vlastnostech odprašků/ patří: omyvatelné filtrační médium, recyklovatelnost a možnost opětovného nanesení povrchové filtrační vrstvy (regenerovatelnost). Díky velké variabilnosti filtračních prvků, je možné lépe najít optimální médium pro daný proces.