Loading...

Slinuté filtrační lamely Herding DELTA a Herding DELTA² do 70°C

Popis produktu

Základní korpus filtrační lamel Herding DELTA i Herding DELTA2 je tvoří, stejně jako u lamel HSL, slinutá zrna polyetylénu (PE). Čistě povrchovou filtraci zajišťuje nanesená vrstva PTFE. Všechny povrchové úpravy filtračních lamel Herding DELTA (Herding DELTA2) jsou provedeny ve formě mechanicky nakartáčované mikroporézní vrstvy. Díky této úpravě je minimalizováno riziko zalepování filtračního prvku vlastním prachem a zajištěna dlouhodobě stabilní tlaková ztráta.

Od filtračních lamel typu  HSL se filtrační prvky Herding DELTA a Herding DELTA2 odlišují geometrickým uspořádáním filtrační plochy (tvar příčného průřezu). Kromě vynikajících filtračních vlastností, které mají lamely Herding DELTA i Herding DELTA2 shodné s lamelami HSL, vyznačují se tato filtrační média dalšími zajímavými vlastnostmi:

  • Geometrický tvar průřezu filtračních lamel Herding DELTA i Herding DELTA2 umožňuje nejenom jejich montáž z čistého nebo prašného prostoru, ale také svislou i vodorovnou instalaci do filtrační jednotky.

  • Optimalizací vnitřního prostoru filtračních lamel bylo dosaženo snížení jejich tlakové ztráty.

  • Navýšením počtu „ramen“ u filtračního prvku Herding DELTA2 bylo docíleno zvýšení jeho filtrační plochy, při zachování vnějších rozměrů.

Volba vhodného typu filtrační lamely závisí na druhu odsávaného procesu a jeho parametrech.

Výhody pro zákazníka

  • Velmi nízký úlet tuhých látek za filtrem (pod 0,1 mg/m3) umožňující vysokou výtěžnost ve vracení produktu zpět do procesu a vysoký stupeň ochrany personálu a životního prostředí.

  • Dlouhodobou životnost filtračních lamel i u abrazivních či jinak problematických prachů, což snižuje náklady na údržbu a náhradní díly.

  • Dlouhodobě stabilní odsávací výkon a provozní spolehlivost.

  • Lamely lze do filtrační jednotky instalovat vertikálně nebo horizontálně, což přináší větší variabilitu v konstrukci filtračních skříní.

  • U horizontální instalace je snadný přístup k filtračním lamelám pomocí jednoduchých dveří na přední straně filtru.

Zvláštnosti

Díky totožným vnějším a upínacím rozměrům jsou filtrační lamely Herding DELTA a Herding DELTA2 kdykoli zaměnitelné a filtrační jednotku lze bez nutnosti konstrukčních úprav přestavět z Herding DELTA na Herding DELTA2.