Loading...

Protipožární opatření

Popis produktu

Jemné organické a kovové prachy ve spojení s oxidační atmosférou mohou hořet!

Jako další stupeň bezpečnostního opatření po „eliminaci zápalných zdrojů“ nebo tam, kde nelze primární opatření uplatnit, je možné filtrační jednotku osadit detekčním a hasicím systémem.

Výhody pro zákazníka

Filtrační zařízení Herding® osazené hasebním systémem, který tvoří tři základní komponenty:

  • Detekční systém
  • Řídící systém
  • Hasicí zařízení

Zvláštnosti

Hasebním prostředkem bývá obvykle prášek, argon, dusík nebo kysličník uhličitý. Systém detekce je schopen vyslat alarm nejen integrovanému hasicímu zařízení, ale také externímu řídícímu systému.