Loading...

Protiexplozní opatření

Popis produktu

Popis produktu: Jemné organické a kovové prachy ve spojení s oxidační atmosférou mohou být výbušné!

Jako další stupeň bezpečnostního opatření po „eliminaci zápalných zdrojů“ nebo tam, kde nelze primární opatření uplatnit, je možné filtrační jednotku upravit použitím dodatečných konstrukčních protiexplozivních opatření.

Výhody pro zákazníka

Filtrační zařízení Herding® vybavené protiexplozním prvky může obsahovat zařízení k uvolnění tlaku při explozi nebo zařízení pro potlačení exploze.

Dalším doplněním ochrany proti účinkům exploze může být tlakově odolné provedení skříně filtrační jednotky.

Posledním doplňkem systému je pak zařízení pro zamezení šíření exploze do dalších prostor nebo na další aparáty.

Zvláštnosti

Tlaková odolnost filtračních jednotek Herding® je prokázána výpočtem, tlakovou vodní zkouškou a praktickým pokusem, kdy byla jedna jednotka podrobena výbuchu a byly posuzovány jeho následky.