Loading...

Eliminace vzniku explozivní atmosféry

Popis produktu

Uvnitř prašného prostoru filtračních jednotek Herding® může vlivem vysoké koncentrace a zvíření prachu dojít, je-li odsávaný prach hořlavý, ke vzniku explozivní atmosféry. Filtrační lamely HERDING působí jako rozhraní, zabraňující rozšíření explosivní atmosféry do čistého prostoru. Díky nízké koncentraci prachu v prostorách za filtračním prvkem zde nemůže vlivem prachu vzniknout explozivní atmosféra a je zde tedy zóna 0.

Výhody pro zákazníka

Zařízení a technologie umístěné za filtračními jednotkami Herding® mohou být v provedení do nevýbušného prostředí, protože slinuté filtrační lamely Herding® zamezují další šíření výbušné atmosféry. To přináší uživateli cenovou úsporu za speciální nevýbušné provedení těchto zařízení.

Zvláštnosti

Působení filtračních lamel Herding® jako rozhraní, zabraňující rozšíření explosivní atmosféry je popsáno v normě VDI 2263, list 6 a 6.1.