Loading...

Bezpečnostní technika

Popis produktu

Uplatňuje se u hořlavých nebo výbušných prachů, které ve formě uložené vrstvy nebo zvířené směsi se vzduchem mohou způsobit požár nebo výbuch.

Výhody pro zákazníka

Firma Herding® má s touto oblastí techniky dlouhodobé positivní zkušenosti. Pracovníci naší mateřské firmy jsou odborníky na řešení těchto problémů a zákazník tak má zaručenou maximální provozní bezpečnost námi dodávaného zařízení. Všechny konstrukční úpravy a přijatá opatření odpovídají předpisům Evropské unie a jsou v souladu s normami VDI, VDMA a GDV. V případě zájmu zajišťujeme také zjištění konkrétních materiálově-bezpečnostních vlastností zákazníkem dodaného prachu.

Zvláštnosti

Školení, přednášky a semináře zajišťuje firma Herding® v tomto rozsahu:

  • Interní a externí školení nebo workshopy na téma ATEX
  • Stanovení zón a vnitřního prostředí
  • Analýzu reálně možných zdrojů zápalu
  • Bezpečnostní posouzení strojů a zařízení