Loading...

Filtrační jednotky Herding v oboru nanášení povrchových úprav

Tento obor je pro nasazení filtračních jednotek Herding typický. Uplatňují se jako procesní filtry, nástavbové filtry na sila nebo jako filtry ve speciálním provedení dle zákaznických představ. Významnou roli hraje možnost vracení produktu zpět do procesu a tudíž nárůst produktivity výroby. Další výhodou je možnost vracení vyčištěného vzduchu zpět do výrobní haly.

Filtrační jednotky HERDING lze nasadit zejména při:

  • výrobě a aplikaci emailových barev
  • výrobě a aplikaci práškových barev
  • výrobě a aplikaci mokrých barev
  • při zinkování
  • atd.

Hlavní výhody filtračních jednotek se slinutými filtračními lamelami Herding® jsou:

  • vysoký stupeň filtrace zajišťuje spolehlivou ochranu výrobních zařízení a personálu
  • dosažení vyšší produktivity výroby vlivem vracení produktu zpět do výroby
  • vysoká životnost, nízké provozní náklady a minimální riziko kontaminace díky pevnému filtračnímu tělesu lamel HERDING. Odpadá nutnost zařadit druhý stupeň filtrace – tzv. policejní filtr.

Filtrační jednotky mohou být nasazeny do provozu jako procesní filtry.

Firma Herding zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné, přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. Nevyhýbáme se ani přestavbám zastaralých filtračních systémů, náhradám starých filtrů, úpravám a modernizacím v rozsahu dle přání zákazníka.