Loading...

Filtrační jednotky Herding v papírenském průmyslu a v tiskárnách

Filtrační jednotky Herding se uplatňují zejména při výrobě a zpracování papíru, v tiskárnách a při reprodukčních technikách. V případech, kdy je ve výrobě nasazeno laserové řezací zařízení lze filtry Herding s úspěchem využít k odsávání z prostoru řezu. K těmto účelům jsou konstrukčně nejlépe upraveny filtrační jednotky DELTAComp a HSLFlex.

Filtrační jednotky HERDING lze nasadit zejména při:

  • tisku (odsávání toneru)
  • gravírování nebo řezání laserem
  • řezání nebo stříhání papíru
  • při balení

Hlavní výhody filtračních jednotek se slinutými filtračními lamelami Herding® jsou:

  • vysoký stupeň filtrace zajišťuje spolehlivou ochranu výrobních zařízení a personálu
  • vysoká životnost, nízké provozní náklady a minimální riziko kontaminace díky pevnému filtračnímu tělesu lamel HERDING. Odpadá nutnost zařadit druhý stupeň filtrace – tzv. policejní filtr.

Filtrační jednotky pro odsávání papíru jsou vybaveny vhodným předodlučovačem, aby se zamezilo ucpávání útržky a vlákny.

Firma Herding zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné, přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. Nevyhýbáme se ani přestavbám zastaralých filtračních systémů, náhradám starých filtrů, úpravám a modernizacím v rozsahu dle přání zákazníka.