Loading...

Ostatní obory

Filtrační jednotky Herding jsou již více jak 30 let úspěšně nasazovány v mnoha průmyslových odvětvích od automobilového průmyslu až po cementárny. Filtry Herding pečují o životní prostředí, snižují prašnost ve výrobě a tím chrání majetek zákazníka před poškozením a zdraví všech zaměstnanců. Jednorázová investice zde přináší zákazníkům zvýšení produktivity a úsporu provozních nákladů již za krátký časový úsek.

Uplatňují se jako procesní filtry, nástavbové filtry na sila nebo jako filtry ve speciálním provedení dle zákaznických představ. Významnou roli hraje možnost vracení produktu zpět do procesu a tudíž nárůst produktivity výroby. Další výhodou je možnost vracení vyčištěného vzduchu zpět do výrobní haly. Svými vynikajícími výkonovými a životnostními parametry patří filtrační lamely Herding mezi techniku budoucnosti.

Příklady možných nasazení:

  • odsávání od průmyslových zařízení
  • zěmědělství
  • nakládka a vykládka aut nebo lodí
  • odsávání sil
  • spalování za vysokých teplot

Slinuté filtrační Herding® a filtrační svíčky Herding® ALPHA se prosazují díky:

  • vysoký stupeň filtrace zajišťuje spolehlivou ochranu výrobních zařízení a personálu
  • vysoká životnost, nízké provozní náklady a minimální riziko kontaminace díky pevnému filtračnímu tělesu lamel HERDING. Odpadá nutnost zařadit druhý stupeň filtrace – tzv. policejní filtr.

Firma Herding zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné, přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. Nevyhýbáme se ani přestavbám zastaralých filtračních systémů, náhradám starých filtrů, úpravám a modernizacím v rozsahu dle přání zákazníka.