Loading...

Bezpečné filtrační systémy pro zpracování osiva

Efektivní minimalizace prachových emisí chrání osoby a prostředí před nebezpečnými látkami a proto významně přispívá k bezpečným výrobním procesům a místům.

Zachycení nečistot a jiných nežádoucích částic také přímo ovlivňuje kvalitu konečného produktu. Z toho vyplývá, že jsou nutné bezpečné filtrační systémy ve všech oblastech zpracování osiva, přičemž je kladen důraz na:

  • Konstantní odsávací výkon a provozní podmínky pro stálou kvalitu produktu
  • Inovativní bezpečnostní techniku pro použití u výbušných prachů
  • Omezení prachů, které jsou škodlivé pro zdraví nebo dokonce jedovaté
  • Spolehlivost pro zajištění nepřetržitého výrobního procesu

Filtrační systémy Herding®

  • K dispozici různé typové řady pro splnění jednotlivých požadavků na procesy a uspořádání
  • Široký výběr příslušenství a variant (ventilátory, odvod odprašků, atd.)
  • Maximální bezpečnost provozu a minimální náklady na údržbu
  • Dlouholeté odborné znalosti v oblasti bezpečnostní techniky v souladu s ATEX