Loading...

Obnovitelné zdroje energie

Filtrační jednotky Herding® nacházejí uplatnění zejména při splynování biomasy a při čištění uměle vyráběných přírodních plynů. Vysoký stupeň filtrace a odolnost vůči vysokým teplotám umožňuje nasadit filtry Herding® jako ochranu následných technických zařízení (generátor, spalovací motor) před nepříznivými účinky prachu obsaženého v surovém plynu.

Filtrační jednotka musí pracovat v rozpětí teplot 350°C až 450°C, aby se zamezilo usazování tuhých emisí a vzniku kondenzátu uhlovodíků s dlouhými řetězci (např. dehet). Nízká čistota spalovaného plynu by vedla k rychlému zanesení motoru a následné poruše. Obvykle bývá v těchto případech nasazována mokrá filtrace, jejíž velkou nevýhodou je zalepování potrubních systémů a problémy s likvidací vznikajících kalů.

Herding® ALPHA-Filtr je zařízení, fungující na principu povrchové filtrace. Filtrační médium má formu keramických trubic, uložených ve speciálním clusteru.

Hlavní výhody filtračních jednotek Herding® ALPHA-Filter:

  • vysoký stupeň odloučení tuhých emisí (pod 2 mg/ m³) zaručuje vynikající ochranu navazujících technologických zařízení
  • schopnost pracovat za provozních teplot až 450°C a zamezit kondenzaci uhovodíků s dlouhými řetězci
  • základní filtrační těleso je vyrobeno z nehořlavého chemicky odolného materiálu s dobrou odolností vůči chemickému působení
  • možnost nasazení Precoatingu a následná možnost filtrovat lepivé nebo aglomerující prachy bez rizika zalepení

Firma Herding® zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. V případě, kdy to vyžaduje výrobní proces, je možné regenerovat filtrační plochu inertním plynem.