Loading...

Lakovny (práškové a mokré)

Filtrační jednotky Herding® tvoří od roku 1996 standardní doplněk k vybavení práškové lakovny. Jako součást stříkacích kabin Eissenmann a Gema je možné se s nimi setkat po celém světě. Jejich hlavní výhodou je možnost vracení drahého produktu zpět do výroby (prášková barva) a možnost střídání více barevných produktů bez dopadu na kvalitu vraceného prášku. Přestřik je tak možné znovu využít pro proces lakování, což přináší provozovateli nemalé úspory. Tato vlastnost filtračních jednotek Herding® se uplatňuje zejména u filtrů, zařazených do přímo do lakovací linky.

Novinkou je možnost nasazení filtrů Herding® v oboru mokrého lakování. Proces odsávání mokrých lakoven je vhodný zejména pro větší lakovny se sériovou výrobou.

Přínosem pro zákazníka jsou zejména:

  • vysoký stupeň filtrace, který snižuje ztráty na úletu produktu
  • možnost vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor a tudíž úsporu energie za vytápění
  • velká mechanická odolnost vlastního filtračního tělesa a tím snížené riziko havárie (např. extrémní úlet vlivem protržení filtru)
  • možnost rychlé změny barevného odstínu práškové barvy bez náročných technických úprav linky (úspora času a provozních nákladů)
  • kompaktní konstrukční řešení filtrační jednotky, které přináší uživateli úsporu místa
  • dlouhodobě stabilní provozní parametry – procesní stabilita celé výrobní linky
  • vysoká životnost filtrační náplně (běžně 8 až 10 let)

Naše filtrační jednotky provozují například firmy RONAL Jičín nebo KORADO Česká Třebová. V Evropě pak fungují odsávací jednotky Herding® u firem DÜRR, VW nebo LECHUZA.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme bližší informace.