Loading...

Kovy & plasty

Oboru metalurgie se věnuje naše firma již od svého založení. Hlavní výhodou filtračních jednotek HERDING® je totiž vysoká a dlouhodobá provozní spolehlivost a to i při odsávání velmi jemných, vlhkých, lepivých, abrazivních nebo jinak problematických prachů. Tato vlastnost se uplatňuje zejména ve slévárnách (tryskání, broušení, pískové hospodářství, vytloukání,…). Zákazníci se pro nás rozhodují zejména tam, kde je vyžadována bezobslužnost a dlouholetá životnost.

Pro slévárny hliníku máme řešení vhodné pro výbušné či hořlavé prachy.

Přínosem pro zákazníka jsou zejména:

  • vysoký stupeň filtrace, který snižuje prašnost v okolí filtru
  • možnost vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor a tudíž úsporu energie za vytápění
  • velká mechanická odolnost vlastního filtračního tělesa a tím snížené riziko havárie (např. extrémní úlet vlivem protržení filtru)
  • kompaktní konstrukční řešení filtrační jednotky, které přináší uživateli úsporu místa, zejména ve starších provozech
  • dlouhodobě stabilní provozní parametry – procesní stabilita celé výrobní linky
    možnost přestavby starších zastaralých typů filtrů
  • variabilita konstrukce a možnost přizpůsobit se stávajícímu stavu a různým požadavkům zákazníka
  • vysoká životnost filtrační náplně (běžně 8 až 10 let)

Z konkrétních druhů procesů je možné jako typické (pro nasazení našich filtrů) uvést pneumatickou dopravu, sušení, třídění, vytloukání, vlastní lití, formování, tryskání nebo broušení.

Naše filtrační jednotky provozují například firmy METSO Přerov, ANAH Prostějov či ALUPREESS Liberec.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme bližší informace.