Loading...

Kamenolomy & cementárny

Oboru keramického průmyslu a kamenoprůmyslu se věnuje naše firma již od svého založení. Hlavní výhodou filtračních jednotek HERDING® je totiž vysoká a dlouhodobá provozní spolehlivost a to i při odsávání velmi jemných, vlhkých, abrazivních nebo jinak problematických prachů. Tato vlastnost se uplatňuje zejména v cementárnách, vápenkách, při výrobě dlaždic a stavebních zdících hmot. Zákazníci se pro nás rozhodují zejména tam, kde je vyžadována bezobslužnost, spolehlivost a dlouholetá životnost.

Přínosem pro zákazníka jsou zejména:

  • vysoký stupeň filtrace, který snižuje prašnost v okolí filtru a úlet (ztrátu) produktu
  • možnost vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor a tudíž úsporu energie za vytápění
  • velká mechanická odolnost vlastního filtračního tělesa a tím snížené riziko havárie (např. extrémní úlet vlivem protržení filtru)
  • kompaktní konstrukční řešení filtrační jednotky, které přináší uživateli úsporu místa, zejména ve starších provozech
  • dlouhodobě stabilní provozní parametry – procesní stabilita celé výrobní linky
  • možnost přestavby starších zastaralých typů filtrů
  • variabilita konstrukce a možnost přizpůsobit se stávajícímu stavu a různým požadavkům zákazníka
  • odolnost vůči vyšší abrazi (slinek, cement, vápenec)
  • vysoká životnost filtrační náplně (běžně 8 až 10 let)

Z konkrétních druhů procesů je možné jako typické (pro nasazení našich filtrů) uvést pneumatickou dopravu, sušení, třídění, drcení, mletí, vypalování, broušení, pytlování, skladování, expedice.

Naše filtrační jednotky provozují například firmy CEMMAC Horné Srnie, CEMENTÁRNA Mokrá či koncern XELLA.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme bližší informace.