Loading...

Filtrační jednotky HERDING v kosmetickém průmyslu a ve výrobě hygienických potřeb

Filtrační jednotky Herding® jsou nasazovány v oblasti kosmetiky a hygienických výrobků s velkým úspěchem. Uplatňují se jako procesní filtry, nástavbové filtry na sila nebo jako filtry ve speciálním provedení dle zákaznických představ. Významnou roli hraje možnost vracení produktu zpět do procesu a tudíž nárůst produktivity výroby.

Typickými oblastmi pro použití jsou:

  • výroba aerosolů
  • výroba mastí
  • výroba pracích prášků a čistících prostředků

Hlavní výhody filtračních jednotek se slinutými filtračními lamelami Herding® jsou:

  • vysoký stupeň filtrace zajišťuje spolehlivou ochranu výrobních zařízení a personálu
  • dosažení vyšší produktivity výroby vlivem vracení produktu zpět do výroby
  • vysoká životnost, nízké provozní náklady a minimální riziko kontaminace díky pevnému filtračnímu tělesu lamel HERDING. Odpadá nutnost zařadit druhý stupeň filtrace – tzv. policejní filtr.

Firma Herding® zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné, přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. Nevyhýbáme se ani přestavbám zastaralých filtračních systémů, náhradám starých filtrů, úpravám a modernizacím v rozsahu dle přání zákazníka.