Loading...

Filtrační jednotky v oblasti High-Tech

Filtrační jednotky Herding® jsou s úspěchem nasazovány v oblasti High-Tech jako procesní filtry, nástavbové filtry na sila nebo jako filtry ve speciálním provedení. Významnou roli hraje možnost vracení produktu zpět do procesu.

Typickými oblastmi použití jsou:

  • výroba elektronických součástek
  • výroba plošných spojů
  • zbrojní průmysl

Hlavní výhody filtračních jednotek se slinutými filtračními lamelami Herding® jsou:

  • vysoký stupeň filtrace zajišťuje spolehlivou ochranu výrobních zařízení a personálu
  • dosažení vyšší produktivity výroby vlivem vracení produktu zpět do výroby
  • vysoká životnost a minimální riziko kontaminace díky pevnému filtračnímu tělesu lamel Herding®. Odpadá nutnost zařadit druhý stupeň filtrace – tzv. policejní filtr.

Filtrační lamely Herding® neobsahují žádná vlákna ani jiné částice, které by se mohly uvolnit a kontaminovat produkt.

Firma Herding® zajišťuje výrobu, dodávku i uvedení do provozu vlastními silami a je tedy možné, přizpůsobit konstrukci zařízení potřebám a požadavkům provozovatele. Nevyhýbáme se ani přestavbám zastaralých filtračních systémů, náhradám starých filtrů, úpravám a modernizacím v rozsahu dle přání zákazníka.