Loading...

Farmacie & léčiva

Naše filtrační jednotky HERDING® pracují v oboru farmacie od roku 2004. Jejich hlavní výhodou je zde možnost vracení drahého produktu zpět do výroby, aniž by utrpěla jeho kvalita, možnost odsávat toxické či mutagení prachy a též možnost odsávání výbušných prachů. Tyto vlastnosti se uplatňují jak u tzv. procesních filtrů, zařazených do přímé výrobní linie provozovatele tak i u jednotek, zajišťujících, aby se z výrobní linky nešířil prach do provozu.

V oboru farmeceutiky se velice často setkáváme s explosivními nebo hořlavými organickými prachy a naše filtrační jednotky jsou mnohdy jediným kvalitním řešením. K problému výbušnosti je třeba přistupovat zodpovědně, neboť zde hrozí nejenom potenciální materiální škody, ale i ztráty na lidských životech! To samé platí i pro toxické prachy, kde Vám naše filtry zajistí bezkontaminační manipulaci s odprašky nebo systém oplachu filtru bez nutnosti demontáže filtrační náplně. S filtračními systémy HERDING® nebudete mít obavy o bezpečnost své technologie a personálu, protože zcela splňují požadavky evropské normy ATEX.

Naše filtrační jednotky jsou vyráběny i z nerezových materiálů, dle přání a zvyklostí zákazníka (provozovatele).

Přínosem pro zákazníka jsou zejména:

  • vysoký stupeň filtrace, který snižuje ztráty na úletu drahého produktu
  • možnost vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do výrobních prostor a tudíž úsporu energie za vytápění
  • velká mechanická odolnost vlastního filtračního tělesa a tím snížené riziko havárie (např. extrémní úlet vlivem protržení filtru)
  • možnost odsunu jedovatých nebo jinak nebezpečných odprašků s minimalizací rizika kontaminace obsluny
  • kompaktní konstrukční řešení filtrační jednotky, které přináší uživateli úsporu místa
  • dlouhodobě stabilní provozní parametry – procesní stabilita celé výrobní linky
    řešení filtrace explosivních prachů ve shodě se směrnicí ATEX
  • variabilita konstrukce a možnost přizpůsobit se stávajícímu stavu a různým požadavkům zákazníka

Z konkrétních druhů procesů je možné jako typické (pro nasazení našich filtrů) uvést skladování, pneumatickou dopravu, sušení, pytlování, mletí, drcení, potahování, leštění, granulování nebo centrální úklid.

Naše filtrační jednotky provozují například ve firmě ZENTIVA Praha. V Evropě pak fungují odsávací jednotky HERDING® u firem SANDOZ, GLATT, BAYER apod.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme bližší informace.