Loading...

Filozofie

Herding® Filtrační technika – Čistá produktivita

...není jen čisté ovzduší, ale také ekonomické a ekologické využívání zdrojů. Filozofie naší firmy je trvale zaměřena na zvyšování produktivity a maximální spokojenost našich zákazníků. To vše prostřednictvím našich osvědčených produktů a odborných služeb. Díky našim vysoce kvalifikovaným pracovníkům jsme schopni realizovat kompletní filtrační zařízení formou dodávky „na klíč“. Tyto služby zahrnují od analýzu požadavků, poradenství, zakázkové projektování a plánování, výrobu, dopravu, instalaci a uvedení do provozu včetně následného servisu a údržby.

Kvalita

Od roku 1995 je Herding GmbH Filtertechnik v Německém Ambergu certifikována podle DIN EN ISO 9001. Náš požadavek na kvalitu a filosofie „nulové chyby“ se odráží v základním žebříčku hodnot naší společnosti:

  1. Bezpečnost
  2. Dodržování zákona
  3. Kvalita a výkon
  4. Dodací termín
  5. Náklady

Stabilita a cíle

Podle firemní filozofie („čistá produktivita“), pracujeme trvale na vlastním zdokonalování.

Společnost Herding se cítí být jako středně velký zaměstnavatel a vzdělávací firma povinna ke své sociální odpovědnosti. Pro nás má člověk stejnou prioritu. Osobní, fyzická nebo jiná omezení pro nás nehrají žádnou roli. Za to jsme v tomto roce obdrželi cenu za realizované včlenění Jura dílen.

Vedení společnosti si je vědomé zodpovědné za svoje zaměstnance a také za prostředí, ve kterém pracují. Proto je našim cílem vytvořit stabilní a bezpečná pracovní místa ve kterých se zaměstnanci budou cítit dobře. To je také předpokladem jejich dobré výkonnosti.

Snažíme se mírnit zatížení životního prostředí jak během výrobního procesu, tak i během celého životního cyklu našich produktů tím, že minimalizujeme použití neregenerovatelných zdrojů energií a nabízíme výrobky s dlouhodobou životností. Produkty Herding® slouží k ochraně životního prostředí a chrání vzduch i vodu před škodlivými účinky tuhých emisí. Máme za cíl vyzdvihnout ochranu životního prostředí i uvnitř naší firmy.

Jako uznávaný partner splňujeme od r. 2012 kritéria BLUECOMPETENCE (iniciativa pro udržení rozvoje VDMA - Spolek německých strojních a výstavbových zařízení). www.bluecompetence.net

Ocenění

Herding Filtertechnik GmbH je nositelem následujících ocenění: